REGULAMIN

Zasady i warunki panujące w naszych domach

I. REZERWACJA DOMKÓW

 1. Wstępnej rezerwacji domku można dokonać w formie elektronicznej, na adres  lub kontakt@loftandhill.pl lub telefonicznie pod numer 698 073 394.
 2. Wstępna rezerwacja obowiązuje 3 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia i jest potwierdzana w sposób opisany w ust. I. pkt 4 poniżej.
 3. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji, na adres e-mail osoby dokonującej rezerwacji przesyłana jest informacja dotycząca numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty zadatku celem potwierdzenia rezerwacji oraz kwota zadatku (uzależniona od terminu i długości rezerwacji). Dokonanie wstępnej rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem do zapoznania z nim i jego przestrzegania przez wszystkich gości korzystających z domku. Osoba dokonująca rezerwacji odpowiedzialna jest za przestrzeganie Regulaminu przez pozostałe osoby przebywające w domku podczas zarezerwowanego przez nią pobytu.
 4. W celu potwierdzenia rezerwacji w terminie wskazanym w ust. I pkt 2, należy dokonać wpłaty zadatku. Zadatek wpłacany jest na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. I. pkt 3. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną w momencie wpływu zadatku na konto bankowe wskazane powyżej.
 5. Brak wpłaty zadatku, o którym mowa w ust. I pkt 4 powoduje automatyczną anulację rezerwacji. Prosimy o przemyślaną rezerwację, ponieważ, w przypadku rezygnacji przez klienta z zarezerwowanego terminu, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 

II. POBYT

 1. Doba rozpoczyna się o godzinie 15.00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu.
 2. Opłata za cały pobyt (po odliczeniu wpłaconej kwoty zadatku) dokonywana jest w dniu przyjazdu.
 3. W przypadku skrócenia pobytu w stosunku do zarezerwowanego z przyczyn niezależnych od właściciela, opłata za niewykorzystane dni nie podlega zwrotowi. Zapis ten dotycz również zmniejszenia liczby osób, w stosunku do wskazanych w rezerwacji, w trakcie pobytu.
 4. Zabronione jest korzystanie z domku w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, szczególności w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także mogący przyczynić się po powstania jakichkolwiek szkód materialnych.
 5. Zabronione jest używanie znajdujących się w domku instalacji i urządzeń w sposób nie odpowiadający ich przeznaczeniu lub mogący prowadzić do ich zniszczenia lub uszkodzenia, jak również zniszczenia domku. Zabronione jest wynoszenie mebli oraz innych elementów wyposażenia domku na zewnątrz (w tym pościeli oraz kocy). Sprzęt, jak również urządzenia elektryczne należy wyłączać natychmiast po użyciu. Zabrania się przenoszenia wyposażenia domków (w tym krzeseł, sztućców, talerzy, garnków, patelni itd.) pomiędzy domkami! Jeżeli z jakichkolwiek powodów przedmioty te są przez gości wynoszone z domków (w tym wnoszone do drugiego domku) przed wyjazdem należy wszystkie przedmioty odnieść na swoje miejsce.
 6. Osoby przebywające w domkach zobowiązane są do segregacji odpadów.
 7. Zabronione jest chodzenie po domku w butach na wysokim obcasie, w butach narciarskich, łyżwach czy rolkach itp. oraz pisanie i rzeźbienie po ścianach.
 8. Zabrania się przebywania i zamieszkania w domku przez większą ilość osób niż zgłoszona w rezerwacji. W przypadku zamieszkania w domku większej liczby osób niż zgłoszona i opłacona, osoba dokonująca rezerwacji zostanie obciążony dodatkową kwotą za pobyt w wysokości 100 PLN za przebywanie każdej dodatkowej w ciągu jednej doby.
 9. Osoba dokonująca rezerwacji ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody powstałe w domku w czasie zarezerwowanego pobytu z przyczyn leżących po stronie osób w nim przebywającym i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń lub usunięcia usterek wykonane zostały na jej koszt. Odpowiedzialność za osoby, które nie ukończyły 18 roku życia ponoszą ich prawni opiekunowie.
 10. Osoby przebywające w domku są całkowicie odpowiedzialne za będące ich własnością przedmioty, dokumenty lub towary, pozostawione w domku lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wyżej wymienione przedmioty (w tym ich utratę).
 11. Wewnątrz domków obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia (poza przeznaczonym ku temu kominkom). Osby przebywające w domkach mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych. Należy zawsze używać kominka zgodnie z przeznaczeniem. Wkład kominka musi być zawsze szczelnie zamknięty. Zabronione jest pozostawienie kominka bez nadzoru.
 12. W dniu wyjazdu domek musi zostać opuszczony do godziny 11:00. Przed opuszczeniem domku należy go doprowadzić do stanu w jakim został przekazany gościom (posprzątać, usunąć odpady, zmyć naczynia itd.).
 13. Parking przy domkach jest bezpłatny i niestrzeżony.
 1. Grilla należy pozostawić w czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie – zabrania się palenia w grillu drewnem kominkowym.
 2. Na terenie domków znajduje się plac zabaw, z którego korzystanie może odbywać się tylko w obecności i pod nadzorem osób dorosłych. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru, a szczególnie na terenie placu zabaw. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostające na terenie domków bez opieki.
 3. Metalowe wiaderka służą tylko i wyłącznie do gromadzenia tam popiołu. Zabrania się wrzucania do niego innych przedmiotów, m.in. takich jak pety, puszki, butelki itp.
 
III. CISZA NOCNA
 
 1. We wszystkich domkach oraz na całym terenie przylegającym do domków w godzinach 22.00 – 7.00 obowiązuje cisza nocna.
 2. Jeśli wskutek naruszenia przez osoby przebywające w domku obowiązującej ciszy nocnej właściciel zostanie wezwany na miejsce przez inne osoby przebywające w sąsiednich domkach, sąsiadów, Policję bądź inne służby porządkowe, właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty, a osoby przebywające w domkach zobowiązane są do opuszczenia zajmowanego domku w ciągu 2 godzin.
 3. W przypadku, gdy jakakolwiek z osób przebywających w domku w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobro pozostałych osób przebywających w domkach lub korzysta z domku w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub narażający go na zniszczenie, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dotyczącej pobytu w domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za opłacony, ale niewykorzystany okres pobytu. Osoby przebywające w domkach zobowiązane są wówczas do opuszczenia zajmowanego domku w terminie 2 godzin.

Życzymy miłego pobytu w naszych domkach. Mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni ze spędzonego u nas czasu.

Zapraszamy do śledzenia naszego profilu na Facebook (facebook.com/loftandhill) oraz Intagramie (loftandhill_nowoczesnedomkiwpieninach)

rezerwacja
telefon+48698 073 394
mapa

Facebook